Noticies

Les classes per cadells ens serveixen per fer arribar als propietaris coneixements  sobre el comportament de les seves mascotes.

A l’Hospital Veterinari Molins disposem de la tecnología i personal per realitzar la terapia de substitució renal contínua