NOVA NORMATIVA PORQUETS VIETNAMITES

La nova normativa sobre porquets vietnamites emplaça als seus propietaris a realitzar gestions per la seva regularització.

El passat 30-3-2019 es va publicar al BOE el reial decret 216/2019( que modifica l’anterior 630/2013), pel qual es regula el catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores.

Aquesta norma ha afegit entre les espècies invasores al porc vietnamita (Sus scrofa var. Domèstica raça vietnamita).

Els exemplars que hagin estat adquirids o estiguin en possessió com a animals de companyia abans del 31-3-2019 poden ser mantinguts pels seus propietaris, si bé hauran de regularitzar, enregistrar i controlar la seva tinença, de la manera següent:

  • Declaració de la seva tinença (en format oficial accessible a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat).
  • Identificació mitjançant un microxip.
  • Acreditació de l’esterilització i vacunació enfront la malaltia d’Aujezky mitjançant un certificat veterinari que es remetrà per correu electrònic a especiesinvasores.tes@gencat.cat
  • En el cas de nuclis zoològics amb més de 2 porcs vietnamites, es requerirà realitzar un control serològic anual de Malaltia d’Aujezky (IgE), Brucel·losi porcina, Pesta porcina africana i Pesta porcina clàssica.

El termini donat per regularitzar la tinença de porcs vietnamites finalitzarà l’1 de gener de 2022.

A part de l’obligatorietat de complir els anteriors requeriments legals, s’haurà de comunicar la pèrdua d’aquests animals i  no es podran comercialitzar, reproduir ni cedir-los a terceres persones.

Per qualsevol dubte, poden adreçar-se al nostre centre.