Teràpia continua de reemplaçament renal

A l’Hospital Veterinari Molins disposem de la tecnología i personal per realitzar la terapia de substitució renal contínua

La teràpia de substitució renal (hemodiálisis, hemodiafiltración, hemofiltración) es una teràpia merament depurativa.

Mitjançant aquesta tècnica s’eliminen de la sang dels pacients productes tòxics.

Els ronyons dels sers vius són uns dels principals responsables  de depurar la sang. Per aquest motiu utilitzem la màquina de diàlisi per realitzar la seva funció quan aquests no funcionen o estan malalts.

Les teràpies de substitució renal poden dividir-se en continues i intermitents. Les intermitents són aquelles que es realitzen en un espai curt de temps, mentre que les continues duren varis dies.

A l’Hospital Veterinari Molins disposem de la tecnología i personal per realitzar la terapia de substitució renal contínua. D’aquesta terapia en poden treure profit els animals que presentin una insuficiencia renal aguda  o un quadre agut d’una insuficiencia renal crònica.  Els pacients que presenten exclusivament una insuficiencia renal crònica  no obtindran una millora amb aquesta terapia, perquè, encara que aconseguim depurar la sang els seus ronyons presenten una lesió irreversible.

A medicina humana estem molt acostumats a sentir parlar de terapia de diàlisi en els malalts crònics. No oblidem que, en la majoria de casos, aquests malalts entan esperant un TRANSPLANTAMENT RENAL, i es realitza la diàlisi intermitent entre 2 i 3 cops per setmana.

Per coneixèr més.....