Cirurgia

El Servei de Cirurgia és el responsable de la resolució quirúrgica de les patologies que afecten la pell, la musculatura adjacent, el teixit ossi i els òrgans interns, tant a nivell abdominal com a nivell toràcic. Aquest departament està actiu, en servei d’urgències, les 24 hores al dia durant tot l’any.

Les cirurgies traumatològiques, de neurologia, cardiologia i oftalmologia són realitzades pels especialistes en els camps esmentats.

Els nostre quiròfans compten amb equips d'última generació com el bisturí monopolar i bipolar, microsopi quirúrgic, fluoroscopi, facoemulsificador i videoendoscopi.

El servei col·labora estretament amb la resta d’especialitats de l’hospital, principalment les de medicina interna, anestèsia i diagnòstic per la imatge  (radiologia, ecografia, videoendoscopia, fluoroscòpia. TAC, RM ) el qual és imprescindible per la resolució de problemes quirúrgics complexes, i de gran utilitat pel control pre i post operatori de les intervencions.

Els animals que seràn sotmesos a una cirurgia seran avaluats prèviament  mitjançant un examen físic i anàlisi sanguini, a més a més es realitzen les proves complementàries necessàries. Un cop finalitzada la cirurgia, s’informarà els propietaris del resultat del procediment i del protocol mèdic a seguir.Ja que cada cirurgia requereix unes cures postoperatories diferents, a l’hospital veterinari molins disposem d’un especialitzat servei d’hospitalització i una Unitat de Cures Intensives per assegurar el confort dels nostres pacients.

 

 

 

Recomanacions prèvies a una intervenció quirúrgica:

 

  • Es realitzarà una visita veterinària, en la qual s’informarà als propietaris del procediment quirúrgic i es durà a terme un examen físic general de l'animal. Si tot és correcte, es programarà la cirurgia.  

 

  • L’animal haurà d’ingressar a les 8:00 del matí.

 

  • S’aconsella en la mesura del possible portar l’animal amb una bona higiene corporal el dia de la intervenció.

 

  • El pacient haurà de realitzar un dejú de sòlids de 8-12hores i de 2-3hores d’aigua abans del procediment (sempre que el veterinari no recomani el contrari).