Traumatologia i ortopèdia

Quan apareix alguna lesió a l’aparell locomotor, ja sigui traumatologica , congènita o adquirida,  els veterinaris ortopedistes i traumatòlegs s’encarreguen d’avaluar-les.

La coixesa  és un símptoma que pot ser degut a múltiples causes i de diferent gravetat, com ara ferides, ungles trencades, lesions musculars i tendinoses, patologies de creixement, inflamacions articulars, fractures...

Per poder fer un bon tractament, s´ha de fer prèviament un diagnòstic acurat. Si  el pacient mostra molèsties o símptomes a la zona lesionada l’exploració pot ser complicada, necessitant sotmetre’l a una sedació lleugera per alleujar el dolor i poder fer les intervencions necessàries per arribar al diagnòstic

Per fer les proves, es combinen els serveis de traumatologia i ortopèdia amb els d´anestèsia, medicina interna, cardiologia, neurologia, dermatologia...ja que moltes de les patologies estan associades a malalties sistèmiques (paràsits hemàtics, malalties autoimmunes, tumors, malalties metabòliques, pinçaments radiculars, hèrnies discals, trombosi, ferides interdigitals, llagues...) o bé s´ha d´anestesiar al pacient per poder dur-les a terme.

Un cop s´arriba a un diagnòstic, el tractament es fa segons les necessitats de cada pacient, personalitzant-los segons l´edat, pes, activitat física i expectatives de milloria. Hi ha casos que es tracten amb medicació i repòs, i d´altres requereixen tractaments més específics, com ara embenats o cirurgies correctives ( fractures, malformacions, displàsies, ruptures tendinoses, luxacions quirúrgiques...)

Pels casos que requereixen cirurgia, disposem d´uns quiròfans àmpliament equipats, amb un servei d´anestesistes que tenen cura del pacient abans, durant i després de les intervencions, procurant que les molèsties que hagi de patir siguin les menors possibles.

El servei de fisioteràpia i rehabilitació del nostre centre, molt útil en els post-quirúrgics, permet una millor recuperació  dels pacients, facilitant que tornin a una vida activa tant aviat com sigui possible.

Un cop iniciat el tractament, es van fent seguiments per valorar l´evolució i modificar-lo si es creu convenient.

       

 

La visita

Si voleu concertar una cita amb el servei de traumatologia i ortopèdia a l´Hospital Veterinari Molins, cal trucar al telèfon 93 668 57 53.

Una vegada a l’hospital i obert l’historial mèdic, iniciem la visita amb la recopilació de  totes les dades que ens pugui aportar el propietari (temps que fa que va coix, com va començar, en quin moment li molesta més, si ha pres medicació i com ha respost...). Després s’ha de procedir a començar l’exploració física: es comença amb una observació de la postura del pacient i dels seus moviments, determinar  quina és la pota o potes afectades, i a partir d’aquí es fa una exploració complerta tant de l’extremitat o extremitats afectades, com de la resta del pacient. Si és  necessari, es  realitzen  proves complementàries, ja siguin  d’imatge ( RX, ecografia, TAC, fluoroscòpia, artroscòpia i MRI), i/o anàlisi de líquid articular, sang, orina.... 

Per fer les proves complementàries, en certes ocasions caldrà donar cita per un altre dia, ja que pot ser necessari que el pacient estigui dejuni, o que s’hagi d’anestesiar o sedar. Aleshores es programarà l’ ingrés de l’animal a primera hora del matí, en dejú, per poder realitzar les proves convingudes, tenint normalment l’alta el mateix dia a la tarda, amb la majoria de vegades, un diagnòstic establert.

Proves Complementàries i la seva Utilitat
  • La prova més habitual realitzada és la radiografia, que mostra la imatge de l´os i de part del teixit tou, on es poden visualitzar diferents patologies òssies, com ara lesions o fractures òssies, incongruències articulars, lesions de creixement...
  • L’ecografia és una altra eina diagnòstica de molt de valor en traumatologia, especialment en pacients amb una alta activitat esportiva,  ja que ens permet visualitzar lesions musculars o tendinoses. També ens permet diagnosticar abscessos, cossos estranys radiolúcids ( espigues vegetals...)
  • El TAC ( Tomografia axial computada) ens permet veure factures òssies més complicades, ja que ens permet veure les imatges tridimensionals, així com patologies més específiques o de més difícil diagnòstic ( p.ex. displàsia de colze en les seves fases inicials, masses, lesions musculars...)
  • El fluoroscopi  ens permet veure els ossos en moviment, i ens permet veure incongruències articulars i valorar i recol·locar luxacions articulars, entre d’altres.
  • L’artroscopi ens permet veure l´ interior de les articulacions i valorar la integritat del cartílag articular, així com realitzar intervencions quirúrgiques. S’entén per artroscòpia l’exploració d’una articulació des del seu interior, mitjançant instruments òptics que permeten la visualització de les superfícies articulars, lligaments i estructures annexes. És un mètode mínimament invasiu que permet intervencions mes curtes, menys traumàtiques, i amb menys temps de recuperació.

Un cop obtinguts els resultats de les exploracions i proves complementàries, s’emet un diagnòstic . L’explicació dels possibles tractament i pronòstic la realitzarà el veterinari, escollint la millor opció terapèutica per la seva mascota, sempre amb consens amb els propietaris en funció del tipus de vida del pacient.

En tots els casos es treballa de manera conjunta amb els diferents departaments, per aconseguir el millor tractament per a la seva mascota.