Cardiologia

L' estudi cardíac

 

Per avaluar un pacient amb sospita de patologia cardíaca o respiratòria és important fer un protocol diagnòstic correcte. En primer lloc, cal realitzar una completa anamnesi i examen físic per posteriorment continuar amb les proves complementàries oportunes en funció de cada pacient.

Exploració i examen físic
Mitjançant l'anamnesi s'han de recopilar dades de la ressenya del pacient com edat, raça, sexe, antecedents de malalties prèvies, resultats de les diferents proves realitzades, tractaments administrats, dosis i resposta, vacunes, història familiar, cirurgies, etc. Cal fer una exploració física completa. L'auscultació cardíaca demana seguir una tècnica ordenada i sistemàtica. Cal auscultar els quatre focus valvulars cardíacs.

Radiologia cardíaca
Des del punt de vista cardiològic, una bona radiografia permet valorar la presència de:

anomalies a la posició, la mida i la silueta cardíaca.
identificar signes de insuficiència cardíaca.
evidenciar patologies toràciques extracardíaques que puguin estar relacionades amb el quadre clínic que presenta el nostre pacient (patologies de mediastí, pleura o pulmonars)
Tot i que l'examen radiogràfic és fonamental en cardiologia, cal tenir en compte que cal analitzar-lo com una part de tot un protocol per arribar a un diagnòstic precís. Cal no oblidar que gossos amb patologies cardíaques com arítmies, degeneracions valvulars, malformacions congènites,… poden tenir radiografies toràciques totalment normals. Igualment variacions del que es podria considerar normal poden correspondre simplement a variacions anatòmiques de la raça, a la fase del cicle respiratori o cardíac, o als paràmetres amb què s'ha realitzat la radiografia.

Electrocardiograma
L'electrocardiografia consisteix en el registre i l'estudi de l'activitat elèctrica generada pel cor a través de la col·locació de quatre elèctrodes cutanis que transmeten la informació elèctrica fins a l'electrocardiògraf. Aquest registre s'anomena electrocardiograma.

Ecocardiografia
L'ecocardiografia és una tècnica de diagnòstic molt valuosa, ja que ens permet avaluar lesions valvulars, la mida de les cambres cardíaques, la funció miocàrdica, la presència d'efusions pericàrdiques i diagnosticar les diferents cardiopaties congènites. Per poder realitzar un bon estudi ecocardiogràfic sol ser necessari rasurar per tots dos costats la zona on es noti amb més intensitat el batec cardíac. També cal afaitar una petita porció de pèl cabalment a la darrera costella a prop de la zona ventral pel costat esquerre. En alguns casos es pot evitar fer servir la peladora humitejant els cabells amb aigua i sabó. Per realitzar un complet estudi ecocardiogràfic sovint cal deixar el pacient ingressat durant diverses hores ja que de vegades és millor anar fent pauses en el procés d'obtenció d'imatges.

Registre Holter de 24 hores
Holter, o també anomenat sistema d'electrocardiografia ambulatòria, consisteix en un dispositiu portàtil no invasiu que registra l'activitat elèctrica cardíaca de forma contínua durant 24-48 hores. És una eina molt útil que permet superar certes limitacions de l'electrocardiògraf ja que l'ECG que podem fer durant un període de 5 minuts no és representatiu de l'activitat elèctrica del cor de tot el dia ja que les arítmies poden sorgir de forma intermitent en qualsevol moment.

Fluoroscòpia
La fluoroscòpia és una tècnica d'imatge que permet obtenir imatges en temps real de les estructures internes del pacient. Aquest tipus d'equipament resulta imprescindible si es volen fer tècniques de diagnòstic i tractament més avançades com angiocardiografies, oclusió de ductus mitjançant ACDO, valvuloplàsties, o implantació de marcapassos.

MARCAPASOS

Les principals indicacions d'implant de marcapassos en petits animals són les bradiarítmies que produeixin símptomes (letargia, síncopes, fallada cardíaca congestiva…) i les alteracions en la conducció elèctrica que no responguin a un tractament i control mèdic com el bloqueig auriculoventricular de segon grau avançat, el de tercer grau, la malaltia del si malalt (síndrome taquicàrdia-bradicàrdia) i l'aurícula silenciosa no associada a hiperkalèmia. Mitjançant la implantació d'un marcapassos es pretén eliminar i prevenir els símptomes relacionats amb la bradicàrdia, mantenint el cor en una freqüència cardíaca que permeti una bona qualitat de vida.

STENT TRAQUEAL

Una de las causas más frecuentes de tos seca en los perros de raza pequeña y edad avanzada es el colapso traqueal, que consiste en el cierre de la tráquea debido a la presencia de una menor rigidez de los cartílagos y un aplanamiento de los anillos traqueales. Se trata de una patología dinámica que se manifiesta de forma más intensa cuando nuestra mascota se pone nerviosa, bebe agua, hace algún sobreesfuerzo,…Si el paciente no responde al tratamiento médico, en algunos casos se puede colocar un stent traqueal. Se trata de un dispositivo autoexpandible que se coloca dentro de la tráquea y permite obtener una estabilidad de la estructura traqueal evitando su colapso. Es importante resaltar que este dispositivo no es un tratamiento para hacer desaparecer la tos sino para mejorar la dificultad respiratoria.

CIERRE DEL CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE

En conducto arterioso persistente (CAP) es una malformación congénita que se diagnostica tras un examen rutinario en los primeros meses de vida. Consiste en la presencia de un vaso sanguíneo que permite el paso de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar. En condiciones normales este vaso se cierra en el nacimiento. Para evitar complicaciones graves es necesario cerrar este conducto en los primeros meses de vida ya que de lo contrario puede comprometer la vida del paciente. Hasta hace pocos años, la única técnica quirúrgica para resolver la presencia de un CAP consistía en realizar una cirugía torácica. Como alternativa a la cirugía convencional, hace poco más de 10 años se empezaron a utilizar técnicas de oclusión mínimamente invasivas a partir de cateterismos vasculares a través de la arteria femoral. Estas técnicas mínimamente invasivas ofrecen un alto índice de éxito y una recuperación postoperatoria excelente en comparación a la cirugía convencional. El pronóstico del paciente una vez intervenido suele ser excelente ya que normalmente la cirugía puede llegar a considerarse “curativa” siempre y cuando se realice antes de que haya cambios hemodinámicas y estructurales irreversibles en la función cardiaca.

 En la imagen observamos una radiogafía de control tras implantar un dispositivo de oclusión ACDO en un paciente con conducto arterioso persistente

VALVULOPLASTIA PULMONAR

La estenosis pulmonar es una malformación congénita que consiste en un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo derecho. En los casos realmente graves se puede observar intolerancia al ejercicio o fatiga tras un esfuerzo físico importante que puede incluso terminar en un síncope. Lo más característico de la exploración física es la presencia de un soplo sistólico que se ausculta mejor a nivel de la base cardiaca por el lado izquierdo. La valvuloplastia de balón es el tratamiento de elección en pacientes con estenosis pulmonar grave. Esta técnica permite reducir en la mayoría de los casos el grado de obstrucción.

En aquellos pacientes que tienen un anillo valvular de gran tamaño y que requieren un balón de dilatación pulmonar superior al de 18mm de diámetro, es mejor realizar una técnica de valvuloplastia de doble balón.

Practice information

Hospital Veterinari Molins

Back
 • Mon
  8:30am - 7:00pm
 • Tue
  8:30am - 7:00pm
 • Wed
  8:30am - 7:00pm
 • Thu
  8:30am - 7:00pm
 • Fri
  8:30am - 7:00pm
 • Sat
  8:30am - 2:30pm
 • Sun
  9:30am - 1:30pm
Back

Find us here:

C/ Jacint Verdaguer, 45, 08750, Molins De Rei (Barcelona)
get directions with Google Maps