Medicina interna

La unitat de medicina interna de l'Hospital Veterinari Molins  diagnostica i tracta les malalties dels òrgans interns de gossos i gats com poden ser els problemes del sistema digestiu, urinari, endocrí i immunes i hemàtics.

S'encarrega de desenvolupar i atendre els pacients de les àrees següents:

Endocrinologia
L'endocrinologia és l'estudi del sistema endocrí, que consisteix en les glàndules tiroïdals, les glàndules adrenals, el pàncrees, l'hipotàlem i la glàndula pituitària (regions del cervell secretores d'hormones).

Les malalties hormonals més comunes que els nostres veterinaris han de tractar són la diabetis mellitus, hiper (malaltia de Cushing) i hipoadrenocorticisme (malaltia d'Addison), hiper i hipotiroïdisme.

Gastroenterologia
La gastroenterologia és l'estudi del sistema gastrointestinal, que inclou l'esòfag, estómac, intestí prim i gruixut, fetge, vesícula biliar i pàncrees.

Es realitzen diferents estudis del pacient incloent analítiques (de sang, excrements i altres espècimens com bilis…) i diferents proves d'imatge segons cada presentació particular.

Malalties Infeccioses Sistèmiques
Incloem dins de les malalties infecciones aquelles produïdes per virus, bacteris, fongs i paràsits. La unitat de Medicina interna s'encarrega de tractar totes les que produeixen una simptomatologia sistèmica.

Malalties víriques com la Parvovirosi dels cadells, el moquillo o els calicivirus felins, les malalties parasitàries com l'erlichiosi o leishmaniosi, les fúngiques com les aspergilosis o cryptococosis, són diagnòsticades, tractades, i controlades pels veterinaris.

Nefrologia
La nefrologia s?encarrega de l?estudi dels ronyons. Les malalties renals tant agudes com cròniques són diagnosticades, tractades i controlades al nostre centre pels veterinaris d'aquesta especialitat.

Els animals tenen 2 ronyons que es troben a l'abdomen, prop de la columna vertebral. S'encarreguen de filtrar productes de rebuig, medicacions, i toxines de la sang, per eliminar-los a l'orina. Els ronyons sans poden concentrar o diluir l'orina en funció del grau d'hidratació i de les necessitats de l'animal. També regulen la pressió sanguínia i produeixen algunes hormones.

Quan els ronyons fallen, els productes de rebuig s'acumulen a la sang del pacient produint toxicitat. El tractament mitjançant fluidoteràpia pot ajudar el ronyó a recuperar la seva activitat, encara que de vegades són aconsellables tractaments més agressius com la diàlisi.

A l'hospital Veterinari Molins podem oferir 2 tipus de diàlisi:

Tècniques de reemplaçament renal continua
Diàlisi peritoneal: elimina toxines mitjançant la introducció de líquid a l'abdomen.
La urologia s'encarrega de l'estudi de les vies urinàries (bufeta i uretra). S'abasteix de proves diagnòstiques com ara anàlisi de mostres sanguínies i urinàries, i proves d'imatge (ecografies, cistografies…) per poder arribar a un diagnòstic. Les alteracions més freqüents solen ser: càlculs urinaris, infeccions urinàries, pòlips, urèters ectòpics, tumors…

Hematologia
S'encarrega de diagnosticar i tractar les malalties que afecten les cèl·lules sanguínies. Aquestes patologies poden ser de producció o fabricació de les cèl·lules (anèmies..) com de funcionament (certes quàgulopaties…).

Per poder diagnosticar-les serà necessària la realització d'anàlisis sanguinis, citologies, certes proves complementàries, i en funció de cada cas fins i tot biòpsies de medul·la òssia, ganglis limfàtics… .

L'hospital disposa d'unitats de sang per fer transfusions a aquells pacients que ho necessitin.

Oncologia
L'oncologia s'encarrega d'estudiar i tractar el càncer. El nostre principal objectiu és diagnosticar i tractar el càncer per proporcionar la millor qualitat de vida possible a les nostres mascotes. Per poder fer això possible, pot ser que la vostra mascota s'hagi de sotmetre a tractaments quirúrgics i/o quimioteràpics, així com controls amb proves hematològiques i d'imatge.

Practice information

Hospital Veterinari Molins

Back
 • Mon
  8:30am - 7:00pm
 • Tue
  8:30am - 7:00pm
 • Wed
  8:30am - 7:00pm
 • Thu
  8:30am - 7:00pm
 • Fri
  8:30am - 7:00pm
 • Sat
  8:30am - 2:30pm
 • Sun
  9:30am - 1:30pm
Back

Find us here:

C/ Jacint Verdaguer, 45, 08750, Molins De Rei (Barcelona)
get directions with Google Maps