Teràpia contínua de reemplaçam

La teràpia contínua de reemplaçament renal (TCRR), és una modalitat terapèutica de purificació de la sang, relativament nova, per al tractament de la insuficiència renal aguda (AKI), excessos de fluids i exposició a tòxics. És el tractament de purificació hemàtica d'elecció a les unitats de cures intensives (UCI).

Com el seu nom indica, la TCRR és un procés continu, i un cop iniciat, es prolonga fins a la completa neteja de la sang o fins que el pacient ho toleri.

La TCRR funciona de forma similar a l'hemodiàlisi convencional, ja que la sang del pacient és obligada a circular per gran nombre de membranes semipermeables que contenen líquid dialitzant. La diferència rau en el tipus de procés que s'utilitza en cadascuna de les teràpies per eliminar les molècules de rebuig, mentre que a l'hemodiàlisi convencional s'utilitza bàsicament la difusió, a la TCRR s'utilitzen la difusió, convecció i en menys grau l'adhesió. La TCRR també té limitacions: requereix anticoagulació contínua, llargs períodes dexposició al circuit extracorporal i monitorització, per la qual cosa es recomana dur-la a terme en unitats de vigilància intensiva.

La utilització de TCRR presenta avantatges davant de la utilització de l'hemodiàlisi intermitent:

 • La naturalesa mateixa de la tècnica permet un major control dels desequilibris electrolítics i l'estat àcid-base del pacient, ja que la purificació de la sang és gradual i contínua, cosa que s'aproxima al que seria el funcionament normal d'un ronyó.
 • La unitat per dur a terme la TCRR és compacta i mòbil, per la qual cosa permet la instauració del tractament on l'animal ho requereixi dins de la unitat de Cures Intensives, evitant desplaçaments innecessaris per a pacients crítics.


APLICACIONS DE LA TERÀPIA DE SUBSTITUCIÓ RENAL CONTÍNUA
La teràpia de substitució renal (hemodiàlisi, hemodiafiltració, hemofiltració) és una teràpia merament depurativa. Mitjançant aquesta teràpia s'eliminen de la sang del pacient productes tòxics. Els ronyons dels éssers vius són uns dels principals encarregats de depurar la sang. Per aquest motiu utilitzem la màquina de diàlisi per fer aquesta funció quan els ronyons estan malalts.

Les teràpies de substitució renal es poden dividir en intermitents i contínues. Les intermitents són aquelles que es fan en un curt espai de temps, mentre que les contínues duren diversos dies. A l'Hospital Veterinari Molins disposem de la tecnologia i el personal per fer teràpia de substitució renal contínua. D'aquesta teràpia se'n poden beneficiar els animals que presentin una insuficiència renal aguda o un quadre agut d'una insuficiència renal crònica. Els pacients que presentin exclusivament una insuficiència renal crònica no aconseguiran una millora amb aquesta teràpia, perquè encara que aconseguim depurar la seva sang, els seus ronyons tenen una lesió irreversible. En medicina humana estem molt acostumats a sentir parlar de teràpia de diàlisi als malalts crònics. No oblidem que, en la majoria dels casos, aquests malalts estan esperant un TRANSPLANT RENAL, i se'ls realitza la diàlisi intermitent entre 2 i 3 vegades per setmana.

Indicaciones

Su uso más frecuente es en el tratamiento de la Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda sobre crónica, en los casos en los que el riñón se espera que vuelva a recobrar su funcionalidad, o mantener la que ya poseía. La TCRR puede ser utilizada también para la eliminación de ciertos tóxicos de la sangre.

La eficacia de las técnicas de depuración extracorpórea dependerá del tamaño de las moléculas a eliminar, su distribución, y su grado de unión a proteínas. Cuanto más pequeñas, con menos distribución, y menos ligadas a proteínas, más fácil será  su eliminación.

La TCRR se utiliza también en pacientes con fallo cardíaco que presentan cúmulos de líquido, que no pueden ser eliminados con diuréticos.

FUNCIONAMIENTO

Los aparatos para llevar a cabo la TCRR son complicados y utilizan alta tecnología; aún así, podemos dividir el proceso de purificación sanguínea en los siguientes pasos: (1) la sangre es dirigida del paciente a la unidad de TCRR, (2) Se añaden anticoagulantes a la sangre, para permitir su paso por el circuito extracorpóreo, y evitando su coagulación de forma descontrolada, cosa que nos impediría llevar a cabo la técnica, (3) los tóxicos ureicos se eliminan y los electrolitos se normalizan, (4) la sangre es devuelta al paciente.

 

Para poder llevar a cabo las TCRR el animal debe permanecer ingresado el tiempo necesario para que, siempre que sea posible, se normalicen los parámetros renales alterados. Son pacientes que necesitaran medicaciones de soporte y fluidos, así como controles de constantes vitales, de producción de orina y de análisis estrictos. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos médicos, no todos los pacientes con fallo renal agudo y en tratamiento de TCRR sobreviven.

No todos los pacientes son candidatos a someterse a una TCRR. A parte del tipo de patología que presenten, deben cumplir unos requisitos mínimos de comportamiento y peso.

Al ser una técnica continua, una vez ingresado el paciente e iniciado el tratamiento, los horarios de visita estarán restringidos en función del resultado de la terapia, y de la adaptación del paciente a la misma.

Practice information

Hospital Veterinari Molins

Back
 • Mon
  8:30am - 7:00pm
 • Tue
  8:30am - 7:00pm
 • Wed
  8:30am - 7:00pm
 • Thu
  8:30am - 7:00pm
 • Fri
  8:30am - 7:00pm
 • Sat
  24 horas
 • Sun
  24 horas
Back

Find us here:

Carrer B, 27, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, España
get directions with Google Maps